Ansøgningsproces

Vores værtsfamilier er en kæmpe ressource, både for DIS og for de studerende. Ansøgningsprocessen til at blive værtsfamilie er simpel. Det første skridt er at udfylde et ansøgningsskema.

I vores ansøgningsskema beder vi dig blandt andet om at beskrive familiens interesser, madvaner og jeres motivation for at blive værtsfamilie. Dine oplysninger giver os mulighed for at matche dig og din familie med den rette studerende. Derfor er det også vigtigt at udfylde skemaet så grundigt som muligt. I ansøgningsskemaet kan du endvidere notere, om du er interesseret i at være værtsfamilie for mere end én studerende.

Tilmeld dig som vært

Besøgskonsulent fra DIS

Vi kontakter dig senest 14 dage efter, at du har udfyldt ansøgningsskemaet. Sammen finder vi en dato, hvor en besøgskonsulent fra DIS kan komme på besøg i dit hjem. Nogle af vores besøgskonsulenter er ansat ved Værtsteamet i DIS, mens andre besøgskonsulenter er erfarne værter igennem mange år. Fælles for dem er, at de ved en masse om, hvad det vil sige at være værtsfamilie for en studerende på DIS. Du får rig mulighed for at stille spørgsmål.

Læs mere om forudsætninger for at blive værtsfamilie

Matching af værtsfamilier og studerende

Vores værtsteam matcher hvert semester cirka 150-200 danske familier og studerende. Der er stort fokus på at matche værtsfamilier med de rette studerende, således at I har de bedste betingelser for at få en god hverdag op at køre sammen.

De af vores studerende, som ønsker at bo hos en værtsfamilie, har cirka halvanden måned forud for deres ankomst til Danmark udfyldt en ansøgning med detaljeret information omkring dem selv. Når vores værtsteam har læst alle beskrivelser igennem fra henholdsvis studerende og værtsfamilier, går det store puslespil i gang. Det er den studerendes ansøgning, der danner grundlaget for at placere vedkommende i den rette værtsfamilie. Her kigger værtsteamet på alt lige fra fælles interesser og ønsker til eventuelle allergier overfor dyr eller mad.

Cirka to uger før de studerende ankommer, modtager du som værtsfamilie information om, hvem jeres nye studerende bliver. Efterfølgende opfordrer vi alle værtsfamilier til at tage kontakt til den studerende, så ”isen brydes” inden ankomsten. Vi giver ligeledes de studerende direkte besked om deres nye bolig og adresse i Danmark, inden de ankommer.

Orienteringsmøde

Alle nye værtsfamilier bliver inviteret til et orienteringsmøde, inden de studerende ankommer. Orienteringsmødet giver dig og din familie en mulighed for at blive “klædt godt på” til at modtage jeres nye studerende. Vi afholder orienteringsmøder i januar og august.

På mødet holder værtsteamet, erfarne værter samt forhenværende DIS-studerende, der har boet hos værtsfamilier, oplæg om alt det praktiske, og de vil også give gode råd med på vejen. Vores erfaring er, at det kan være rart med inspiration fra andre værtsfamilier om, hvordan man bedst muligt kommunikerer husregler, rutiner og værdier til de studerende. I vil også få en bid mad til arrangementet.

Læs mere om praktisk information til værtsfamilier

At have flere studerende boende samtidigt

De fleste af vores værter har en enkelt studerende boende i løbet af et semester. Flere og flere vælger dog at have to (eller i enkelte tilfælde tre) studerende boende. Nogle af vores værtsfamilier nævner følgende fordele ved at have to studerende:

  • indkøringsfasen går nemmere
  • samtalen ved middagsbordet er mere fri og ubesværet
  • de studerende får også nogle gode snakke om, hvor forskelligt de lever, selvom de begge er amerikanere.

Vi kræver ikke, at hver studerende får sit eget værelse; der skal bare være plads nok til, at de kan være to i et værelse (dvs. to senge, plads til to personers tøj og ejendele, samt to skriveborde enten på værelset eller et andet uforstyrret sted i huset).

Som værtsfamilie for flere studerende på én gang skal man dog gøre sig klart, at hver studerende er et individ og dermed forskellig fra sin ”roommate”. De vil sandsynligvis også knytte sig forskelligt til jer som værtsfamilie – og I til dem.

Vi har jo også vores liv og har bedre kunnet efterlade dem alene hjemme, når vi vidste, at de ikke var helt alene

DIS-værtsfamilie om at have to studerende ad gangen

Helårsstuderende

En mindre del af vores studerende læser to semestre i træk på DIS, som er et efterårssemester efterfulgt af et forårssemester. Vi matcher en helårsstuderende med en værtsfamilie, der som udgangspunkt gerne vil have den samme studerende boende i begge semestre. Men som værtsfamilie kan man fortryde, ligesom det også kan ske, at den studerende ønsker at prøve en anden boform i det efterfølgende semester. I løbet af efterårssemetret vil vores værtsteam tage kontakt for at høre, hvad I hver især tænker om det følgende semester.

Hvis man vil fortsætte som værtsfamilie

Halvvejs inde i et semester kontakter vi alle værtsfamilier for at høre, om I har lyst til at fortsætte som værtsfamilie i det følgende semester. Der er også mulighed for at blive noteret som reserve, hvor I står som standby, hvis vi skulle få pludseligt brug for en værtsfamilie i en kortere eller længere periode. Hvis man ikke ønsker at blive værtsfamilie igen lige med det samme men fortsat ønsker at bevare kontakten til DIS, er der mulighed for at blive sat på “pause” for en periode. Nogle værtsfamilier vælger somme tider at variere lidt og melde sig som besøgsfamilie det ene semester og værtsfamilie det næste.

Evaluering

Vi er altid interesserede i at høre, hvordan vores værtsfamilier har det, og vi opfordrer jer til at komme med forslag til, hvordan vi kan gøre værtsfamilie-programmet endnu bedre. I slutningen af et semester vil I modtage et evalueringsskema, hvori I vil have mulighed for at give os ris og ros om jeres oplevelse som værtsfamilie.