Kontakten imellem dig og din studerende

Få en god start på semesteret ved at snakke om jeres forventninger til hinanden tidligt i forløbet.

Herunder er vores Værtsteams bedste råd til, hvordan du får en god start sammen med din studerende:

  • Send en mail til din studerende, så snart du modtager kontaktoplysninger på vedkommende (se eksempel på velkomstbrev nedenfor)
  • Tal om jeres forventninger til hinanden allerede i løbet af de første dage efter jeres studerendes ankomst
  • Fortæl den studerende, hvorfor du har valgt at blive værtsfamilie
  • Spørg den studerende, hvorfor de har valgt at bo hos en værtsfamilie (i stedet for at vælge en anden boform)
  • Anskaf en familiekalender, så alle kan følge med i hinandens planer (inkl. den studerende)
  • Tal om hverdagens aktiviteter såsom madlavning, madpakker, rengøring, lektier, rejser, tøjvask, sport osv.

Skab en åben dialog fra starten

Uanset om det er jeres første eller fjerde studerende, er det vigtigt, at I prioriterer at lære jeres nye studerende at kende. Hold en åben og ærlig dialog fra starten og husk på, at alle studerende er forskellige. Tag en snak om, hvordan I håndterer praktiske ting som f.eks. spisetider, overnattende gæster og huslige gøremål.

Klar kommunikation vil gøre det nemmere for jer at finde ind i jeres rolle som værtsfamilie uden at komme til at virke som deciderede forældre for den studerende – særligt hvis I har jævnaldrende børn. Den studerende har også selv brug for at finde sin plads i familien, og derfor er det vigtigt, at I snakker om jeres forventninger til hinanden og stiller spørgsmål, hvis noget er uklart.

Tænk over, hvordan I gerne vil have hverdagen til at køre og gennemgå spørgsmålene herunder. Spørgsmålene kan bruges i starten eller løbende for dialog med den studerende:

  • Spørg ind til, hvordan den studerende forestiller sig sin nye hverdag i Danmark?
  • Spørg, hvor meget tid den studerende tænker at ville bruge på henholdsvis lektier, familieaktiviteter, rejser og sport?
  • I hvor høj grad stemmer jeres forventninger overens? Og er der brug for lidt justering?

Det er en balancegang for den studerende både at bevare kontakten til familien derhjemme, møde nye venner på DIS, og samtidig have tid til aktiviteter sammen med værtsfamilien. Hjælp gerne jeres studerende med at finde en sund balance.

Husk, at I altid kan kontakte vores Værtsteam, hvis der er særlige emner, I søger råd og vejledning til.

Læs mere om praktiske overvejelser i hverdagen

Lav et velkomstbrev (eller to)

Én af vores erfarne værtsfamilier viser nedenfor, hvordan de præsenterer sig selv og familien for en kommende studerende. Du er velkommen til at bruge det som inspiration i din egen kommunikation.

Velkomstbrev til studerende (PDF)

Billeder af familie og hus (PDF)

Den første kontakt

Hør Jen og Josh fortælle om deres første møde med hver deres værtsfamilie: