Studerende som oplægsholdere

Få besøg af amerikanske studerende i din virksomhed eller på din skole til en inspirerende snak om kommunikation og kultur.

Hvert semester læser cirka 1200 unge amerikanske studerende hos DIS i København. De studerende har en stor interesse i det danske samfund og vil gerne lære om Danmark, danskerne og dansk kultur. Derfor har de også stor lyst til at engagere sig i det danske samfund, imens de læser i København. De vil gerne bidrage med deres faglige og personlige viden og kompetencer inden for forskellige områder, når de møder danskerne.

Dette kan komme dig og din organisation til gode! Både frivillige organisationer, skoler, institutioner, gymnasier og sportsklubber i København og omegn har mulighed for at få besøg af amerikanske studerende. Det er gratis, og de studerende medbringer ressourcer og viden, som I kan drage nytte af.

Virksomhedsbesøg

Ved at invitere en DIS-klasse på virksomhedsbesøg hos jer, får I mulighed for at fortælle om jeres virksomhed til en gruppe af interesserede, unge amerikanske studerende. At tage på virksomhedsbesøg er en vigtig del af alle de fag, som DIS udbyder. Vi udbyder fag inden for en bred vifte af akademiske discipliner, og vi er derfor interesserede i at besøge alt lige fra offentlige institutioner og NGO’er til private virksomheder.

I forbindelse med et virksomhedsbesøg forventer vi, at I har mulighed for at holde et oplæg af cirka en times varighed samt svare på spørgsmål. Har I mulighed for at give en rundvisning, er det også altid populært. Derudover er der er ikke faste rammer for et virksomhedsbesøg, og vi er åbne overfor at integrere andre elementer i besøget.

Uanset hvilke fag, de studerende følger, er alle onsdage i et semester afsat til Field Studies. Det er derfor oplagt, at et virksomhedsbesøg foregår en onsdag. Da DIS’ danske afdeling er placeret i København, har vi bedst mulighed for at besøge virksomheder og organisationer i hovedstadsområdet. Vi har dog også mange studieture til Fyn og Jylland, og derfor er vi også altid interesserede i at besøge virksomheder uden for hovedstaden.

Oplæg på skoler og gymnasier

I mindre grupper besøger vores studerende typisk gymnasieklasser og holder et oplæg for én eller flere klasser om emner som ‘Being Young in America’, ‘Understanding the American Dream’, ‘College life in America’ eller ‘Obamamania’.

Det er muligt som klasse på en folkeskole eller et gymnasium at ansøge om at få to eller flere DIS-studerende på besøg. Besøgene vil foregå på engelsk, og vi tilpasser dem alt efter, hvordan de passer ind i undervisningen. Ofte er besøgene en del af engelskundervisningen og kan indgå som led i temaer omkring alt fra amerikansk ungdomskultur og film og musik fra USA til amerikansk politik/historie eller The American Dream.

Ofte tager et besøg form som en paneldebat, hvor en gruppe DIS-studerende diskuterer og svarer på spørgsmål fra de danske elever, hvorefter klassen deles op og diskussionen fortsætter i mindre grupper. Et besøg kan sagtens være en blanding af oplæg, paneldebat og gruppediskussioner. Det aftales individuelt, hvordan et besøg vil passe ind i netop jeres klasseundervisning.

Visiting the Rysensteens Gymnasium was definitely an exciting experience. Being that I normally socialize with older Danes in my kollegium, I did not know what to expect from interacting with younger ones closer to my age. They could not have been more welcoming.

We were told that we would be teaching a class about the presidential election and I was amazed at how much they knew about our country and civics. I fielded questions about policies, campaigns, international relations, and my own personal beliefs. It was humbling how little I knew about Danish politics in comparison. Following the panel, we broke up into smaller groups and got to know each other better.

Studerende Jeff Latov

Har I lyst til at få besøg af en gruppe DIS-studerende, så kontakt os her.