Økonomi og forsikring

DIS yder et tilskud til de ekstraudgifter, der følger med, når man er værtsfamilie. Det er en god idé at drøfte den daglige økonomi med den studerende med særlig vægt på madbudgettet.

Når man er værtsfamilie, og dermed har en ekstra person i husstanden, er det naturligt, at der følger en række ekstraudgifter med i forbindelse med eksempelvis mad, vand, el og varme. Derfor giver DIS et månedligt tilskud på kr. 4.000 (gældende fra august 2024) til vores værtsfamilier. De studerende, som bor hos en værtsfamilie, skal altså ikke selv dække deres madudgifter – bortset fra de perioder, hvor de er på studietur eller rejser på egen hånd. Beløbet er skattefrit, da tilskuddet ikke skal ses som betaling af husleje. Selvom de studerende rejser en del i løbet af et semester, udbetaler DIS fuld værtsgodtgørelse igennem de fire måneder, som opholdet varer.

Det er ikke meningen, at godtgørelsen skal dække sociale aktiviteter (såsom museumsbesøg o. lign.) eller lommepenge, mens de studerende er ude at rejse – ej heller taxaer frem og tilbage fra lufthavnen. Har jeres studerende en ekstra sød tand, er det også deres eget ansvar.

De studerende bliver informeret om, at godtgørelsen hovedsageligt dækker madudgifter. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at I snakker sammen om mad og måltider, og at I for eksempel tager ud og handler sammen.

Hvis jeres studerende er veganer eller har allergi overfor gluten og/eller mælkeprodukter, støtter DIS med ekstra kr. 1.000 i godtgørelse om måneden.

Læs mere om mad og måltider under praktiske overvejelser

Værtsgodtgørelsen bliver overført til værter (senest) den 15. i hver måned og er forudbetalt. Dette betyder, at du eksempelvis i et forårssemester vil få udbetalt godtgørelse første gang medio januar og herefter medio februar, medio i marts, og sidste gang medio april.

Særligt for enlige værter: Pension, børnepenge og boligsikring

Er du single og modtager pension, forhøjede børnepenge og/eller boligsikring, anbefaler vi, at du hurtigst muligt efter at være blevet godkendt som værtsfamilie skriver til Udbetaling Danmark for at undgå ændringer i ydelserne. Du skal gøre dem opmærksom på, at du midlertidigt i fire måneder vil have en international “udvekslingsstuderende” boende fra DIS. Orientér om, at den studerende ikke bidrager til husholdningen økonomisk. Du kan kontakte Udbetaling Danmark via kontaktoplysningerne på Borger.dk.

Bliver du alligevel kontaktet af Udbetaling Danmark vedrørende din studerendes ophold hos dig, skal du blot kontakte vores Værtsteam. Vi kan hurtigt sende dokumentation for dit værtskab til Udbetaling Danmark.

Forsikring

Indtil den studerende er registreret i Folkeregisteret og har modtaget et CPR-nummer, er alle studerende dækket af en rejse-/sygeforsikring, som DIS tegner til dem. Efter modtagelse af deres CPR-nummer er de dækket af den danske sygesikring.

DIS tegner en ansvarsforsikring for alle studerende. Den dækker i tilfælde af ulykker og skader hos deres værtsfamilie.

I tilfælde af skader i hjemmet, forvoldt af den studerende, skal dette meldes til eget forsikringsselskab (ifølge dansk lovgivning). I tilfælde af, at ens eget forsikringsselskab dækker skaden, dog med krav om selvrisiko, dækkes denne selvrisiko af DIS’ forsikringsselskab.

Dækker din forsikring ikke, kan den studerende lave en anmeldelse hos DIS’ forsikring. De studerende kan finde flere oplysninger her, om hvordan de anmelder en skade. Er skaden erstatningsberettiget, dækkes denne af DIS’ forsikring – der dog ikke dækker skader for under 300 kr.

Har du spørgsmål, så kontakt host@dis.dk.