Et semester på DIS

Et semester hos DIS varer fire måneder. Forårssemestret løber fra midten af januar til midten af maj, og efterårssemestret løber fra midten af august til midten af december.

Ud over et semester på 4 måneder, er det også muligt at læse et samlet år på DIS, typisk fra august til maj. Endvidere tilbyder vi sommerkurser, der begynder i slutningen af maj.

Fag

Vores studerende læser mellem fire og fem forskellige fag i løbet af et semester. De har typisk undervisning fire dage om ugen, mens onsdage er reserveret til Field Studies. Her besøger de studerende f.eks. skoler, institutioner, konsulentbureauer, tv-stationer, museer og andre danske virksomheder eller organisationer. Formålet med Field Studies er at give de studerende praktisk erfaring i forhold til den teori, de lærer i klasseværelset.

Undervisningen hos DIS ligner på nogle punkter den undervisning, som de studerende er vant til på deres amerikanske hjemmeuniversitet. Det betyder, at de har mange afleveringer, prøver og eksaminer i løbet af et semester i modsætning til studerende på et dansk universitet. En amerikansk studerendes karakter i et fag afhænger ikke kun af den afsluttende eksamen, men også af deres engagement og aktivitet i løbet af semestret. Generelt er de studerende meget ambitiøse og vant til at læse mange lektier derhjemme. De har således et højt ambitionsniveau for deres ophold i Danmark, og vi oplever, at de studerende har en travl hverdag.

Når en DIS-studerende vælger en studieretning, skal de vælge et Core Course, som bliver deres hovedfag hos DIS. Hvis en studerende eksempelvis vælger Public Health som studieretning, vil deres Core Course være Health Delivery & Prioritization in Northern Europe, som fokuserer på historiske, sociale, økonomiske og politiske baggrunde for det danske sundhedssystem. Udover Core Course vælger den studerende yderligere tre eller fire fag blandt de flere end 200 fag, som DIS udbyder.

Studieture

Studieture er en integreret del af undervisningsforløbet på DIS og én af grundene til, at så mange studerende vælger DIS som deres study abroad-program. Alle studerende skal på to studieture i løbet af deres semester hos os.

Under Core Course Week, som ligger i begyndelsen af hvert semester, er de studerende på en kort, tredages studietur til enten Jylland, Nordtyskland eller Sydsverige. (Praktisk: På de korte studieture bor de studerende primært på vandrerhjem og skal for det meste medbringe lagen, dyne- og pudebetræk samt håndklæde.)

Herefter er der yderligere tre ugers planlagte rejseperioder i løbet af semestret. I to af perioderne har de studerende fri, og det er op til de studerende, om de vil rejse eller blive i Danmark. Langt de fleste vælger at rejse på egen hånd.

Den sidste periode er en uge lang studietur til relevante byer i Europa. F.eks. tager studerende, som studerer europæisk politik, til Bruxelles. (Praktisk: Under den lange studietur bor de studerende på hotel og skal derfor ikke medbringe håndklæder eller sengetøj.)

Selvom de studerende rejser, får værtsfamilier stadig fuld godtgørelse.

Vær også opmærksom på, at alle studerende er på studieture på forskellige tidspunkter. Spørg derfor jeres studerende, hvilke uger de rejser i. De studerende får deres individuelle skema i begyndelsen af semestret.

Se i vores kalender, hvornår de studerende er på studietur, har ferie eller er til eksamen

Hverdagen for studerende på DIS

På vores YouTube-kanal kan du se en række videoer om vores studerendes hverdag:

Hverdagen for DIS-studerende