Praktikforløb: Pædagogik

DIS netværk

Få en amerikansk studerende som praktikant i jeres institution eller skole – kulturel udveksling til gavn for både jer og den studerende.

DIS underviser hvert semester en gruppe studerende i skandinavisk pædagogik. Som en del af deres undervisning er hver studerende i praktik i en daginstitution eller på en skole. Vi er altid på udkig efter nye, gode institutioner eller skoler, som vil have en studerende i praktik. Nedenfor kan du læse mere om, hvad praktikken indebærer, hvem de studerende er, og hvad vi forventer af jer.

Hvorfor have en DIS-studerende i praktik?

 • En amerikansk praktikant kan gøre engelsk mere relevant og nærværende for både børnehavebørn og skoleelever
 • Praktikanten bidrager med ny energi og nye ideer til aktiviteter
 • Praktikanten ser jeres pædagogik med friske øjne
 • I kan drage nytte af den kulturelle, faglige og sproglige udveksling og lære om amerikansk kultur, geografi og sprog.

Hvordan fungerer det?

Semesterforløb Sommerforløb
Fire måneder ad gangen
(januar–maj eller august–december)
Tre uger ad gangen
(mellem maj og juli)
Ti besøg på fastlagte torsdage To-tre besøg
Samme studerende hver gang Enkelte studerende eller forskellige grupper
45-55 timer i alt 10-15 timer i alt

Hvem er de studerende?

 • De studerende er 19-21 år og kommer fra gode og anerkendte universiteter i hele USA
 • De læser på 3. eller 4. år af deres bacheloruddannelse
 • Deres hovedfag på universitetet er ofte pædagogik, antropologi, sociologi eller psykologi
 • De læser til pædagog, lærer, socialrådgiver, børnepsykolog, institutionsleder, talepædagog, børnelæge eller lignende.

De studerende kommer fra en kultur, hvor voksne såvel som børn ofte har et fast skema, der betyder, at man ved, hvad man skal lave fra time til time. De er derfor ikke vant til den danske form for frie pædagogik, hvor børn selv organiserer en del af deres dag, eller selv bestemmer, hvad de vil lave. Forklar derfor de studerende, hvordan tingene foregår hos jer.

Husk på, at selvom den studerende har erfaring fra arbejde med børn i USA, er det meget anderledes end i Danmark. Inviter dem med til jeres aktiviteter og lege, undervisning, osv.
De studerende forventes at deltage aktivt i det pædagogiske arbejde og ikke kun observere. Mange af de studerende har erfaring fra arbejde med børn i USA. De kan for eksempel:

 • Planlægge små aktiviteter på engelsk
 • Være en del af institutionens daglige rutiner

At have en amerikansk studerende tilknyttet gavner i høj grad både institutionen og den enkelte studerende. Mine oplevelser af at have studerende er meget positive. Som udgangspunkt tænker man måske, at der ikke er så stor forskel på vores kulturer, men det viser sig, at der ofte er store forskelle. Der er helt sikkert meget at lære, begge veje rundt.

Henrik Vedholm, Huset, SFO

Hvad forventer vi af jer?

 • At I er åbne og imødekommende over for de(n) studerende.
 • At en lærer eller pædagog vil være den studerendes praktikvejleder (vedkommende skal kunne begå sig på engelsk og have tid til faglige snakke indimellem).
 • At praktikvejlederen jævnligt sikrer sig, at den studerende trives i institutionen eller skolen, og forklarer kolleger der også arbejder med praktikanten, hvad praktikken indebærer.
 • At den studerende ikke efterlades alene med børnene.
 • At den studerende får mulighed for at lave en pædagogisk aktivitet med en gruppe børn eller elever.
 • Praktikforløbet skal ikke planlægges uden for jeres daglige rutiner, men gerne lægges ind som en del af jeres normale hverdag.

Hvordan arbejder DIS med de studerende?

Alle studerende læser vores hovedfag: Child Development in Scandinavia. Hovedfaget har et tilsvarende praktikmodul, hvor de studerende får vejledning, opgaver og karakterer baseret på deres praktikforløb.

I undervisningen lærer de studerende:

 • Nye perspektiver på barndom, opdragelse og pædagogik – både i teori og praksis.
 • At forstå de komplekse overvejelser, der hører til arbejdet med pædagogik, undervisning og forskellige kulturer.
 • At forbedre deres interkulturelle kompetencer og deres evne til at samarbejde med mange forskellige mennesker.

Vores samarbejdsinstitutioner

Børnehave 36 %
SFO 9 %
Skole 36 %
Vuggestue 19 %

Hvis du er interesseret, har spørgsmål, eller gerne vil vide mere, så kontakt os her.

Du kan også læse mere på vores amerikanske hjemmeside, DISabroad.org.

Vi oplevede fordelene i udskolingen. Eleverne fik pludselig fortalt om eksempelvis ”prom” i USA af en, der selv havde prøvet det, i stedet for ‘bare’ at læse om det i bøgerne. Det var meget positivt.

Cecilie Willemoës, Kongevejens Skole