Historie og organisation

DIS’ historie fører tilbage til efterkrigstiden, hvor studerende og undervisere på Københavns Universitet havde et ønske om at skabe relationer på tværs af grænser. De dannede en komité, hvis mål var at skabe grundlag for at knytte sådanne relationer.

Nogle år senere blev komiteen kontaktet af det amerikanske universitet Whittier College, der ønskede at undersøge potentialet for, at deres studerende kunne læse et semester i Danmark. I 1959 ankom de første 20 studerende fra USA, og det blev begyndelsen på en lang historie for DIS. Siden er vi vokset til at være én af de største study abroad-organisationer i verden af sin slags.

Vi udbyder et eftertragtet semesterprogram, og det er der flere årsager til. For det første tilbyder DIS praktisk læring, der ikke kun foregår i klasseværelset. Derudover er studieture i både Danmark og hele Europa en stærkt forankret del af semestret, samtidig med at de studerende bliver undervist af profiler fra dansk erhvervsliv. Desuden er der en lang række muligheder for, at de studerende kan lære den lokale kultur at kende. Det kan være igennem sports- og foreningsliv eller ved at blive tilknyttet en værts- eller besøgsfamilie.

DIS har et kontor i USA, der har base i St. Paul, Minnesota. DIS’ medarbejdere i USA står for al kontakt mellem amerikanske universiteter og DIS, samt kontakten til de studerende inden de ankommer til DIS i enten København eller Stockholm.

DIS Stockholm

DIS åbnede i sommeren 2016 en afdeling i Stockholm for at give endnu flere studerende mulighed for at læse et semester i Skandinavien. Vi har gennem de senere år oplevet en stor stigning i antallet af studerende fra USA, som søger om en plads hos DIS. De studerende, som får tildelt en plads hos DIS, har både et højt fagligt niveau og høje ambitioner i forhold til deres fremtidige karriere. De studerende ved, at kvaliteten er i top, når de vælger Skandinavien som ramme for deres semester i udlandet. Det gælder både kvaliteten af det faglige indhold i undervisningen, ordnede boligforhold, gode offentlige transportmuligheder og ikke mindst en høj sikkerhed i det offentlige rum. Tilmed er både danskere og svenskere nogen af de bedste i verden til at tale engelsk som andetsprog.

Medarbejdere

DIS har i alt 170 undervisere tilknyttet, som arbejder enten på deltid eller fuld tid. Dertil består medarbejderstaben af 80 fastansatte samt cirka 20 amerikanske praktikanter. Praktikanterne er alle tidligere DIS-studerende.

DIS’ administrerende direktør, Malene Torp, har en lang historie hos DIS som henholdsvis programdirektør, underviser, akademisk direktør og vicedirektør. Hun er Cand.Scient.Pol fra Københavns Universitet samt Fulbright Scholar på New York University. Malene har været en del af DIS siden 2001 og har siden januar 2014 været administrerende direktør.

Se medarbejdere på DISabroad.org
Se undervisere på DISabroad.org

Bestyrelse

DIS’ bestyrelse består af otte medlemmer. DIS er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der også udpeger ét medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens nomineringsudvalg udpeger fem medlemmer til bestyrelsen, som bliver valgt på baggrund af følgende kvalifikationer: Erfaring fra erhvervslivet samt viden om både det amerikanske og danske videregående uddannelsessystem. Derudover udpeger medarbejdere og undervisere hos DIS hver to bestyrelsesmedlemmer.

Se den aktuelle bestyrelse på DISabroad.org