Kommunikation og kultur

Udlej til DIS og få en amerikansk roommate

Alle mennesker er forskellige, også amerikanere og danskere. Hvordan påvirker det din kommunikation med din roommate?

Vores danske roommates bemærker ofte, at de kommunikerer helt anderledes, end deres amerikanske roommates. Danskere har generelt nemmere ved stilhed end amerikanere, og vi benytter ikke ”small talk” i lige så stor udstrækning, som amerikanere gør. Til gengæld er stilhed ikke altid lige nemt at håndtere for en amerikaner. De vil typisk forsøge at “udfylde tomrummet” med tale, for i deres øjne er det bedre at sige noget, end at være stille, også selv om der måske ikke er noget vigtigt at fortælle. For danskere kan denne vedvarende tale til tider føles lidt anstrengende, men dette er blot et eksempel på, hvordan vores kommunikation kan være forskellig.

Til gengæld pakker danskere sjældent budskaberne ind, når først vi åbner munden. Vi siger vores mening og benytter generelt ikke højlighedsfraser. Amerikanere er som regel mindre direkte og benytter i langt højere grad høflighedsfraser.

Ironi

Du vil hurtigt bemærke, at danskernes ironi og humor ikke er universel. I Danmark er vi generelt mindre kultursensitive og politisk korrekte end man er i USA. Dertil joker vi ofte med alle og enhver, vi møder, og ikke kun med folk, vi kender godt. Vores studerende er derimod ikke så vant til den form for sarkasme og ironi, som mange danskere benytter. Det kan derfor være en idé at holde lidt igen med humoren i starten, før I kender hinanden lidt bedre. Dermed ikke sagt, at du ikke skal være dig selv. Vi gør blot opmærksom på, at vittigheder let kan misforstås, når I har forskellig baggrund og endnu ikke kender hinanden så godt.

Kulturchok

Mange DIS-studerende oplever hjemve og/eller kulturchok under deres ophold i Danmark. For nogle er det første gang, de er så langt hjemmefra. Måske har de aldrig rejst i udlandet, for som regel rejser amerikanere mindre udenlands sammenlignet med europæere. Og mange vælger også at gå på universitetet i samme by, som de er vokset op i.

Alt dette kan medføre, at de mange indtryk og ændringer i deres dagligdag i Danmark bliver for overvældende. DIS oplever også, at flere studerende har svært ved at give slip på familie og venner derhjemme, fordi de nu også kan være i tæt kontakt via Skype, Facebook, Instagram og e-mails. Det gør det svært for nogle at fokusere på at nyde livet i nuet her i Danmark. Du kan også støtte de studerende i at fokusere på deres liv i Danmark ved at spørge ind til og snakke åbent om følelserne af hjemve eller kulturchok.

Hjemve, tilpasning og psykisk helbred

Det er normalt at have hjemve, men enkelte gange sker det, at én af vores studerende får en depression. Dog sker det ofte i forlængelse af en allerede eksisterende sygdom. Hvis det sker for din roommate skal du henvise ham/hende til DIS, hvor vores Care Team er trænede i at have svære samtaler med studerende. Vores Care Team har også mulighed for at henvise den studerende til en psykolog.

Gode råd til at håndtere kulturchok

  1. Vær anerkendende. Den studerendes oplevelser hænger sandsynligvis sammen med en følelse af press over at skulle vænne sig til en ny kultur. Det er helt naturligt at føle sig overvældet.
  2. Brug dine egne erfaringer, når du taler med den studerende. Har du oplevet at være i en situation, hvor du følte dig usikker? Hvordan håndterede du det?
  3. Forklar hvorfor du gør ting på en bestemt måde, hvis du har indtryk af, at den studerende ikke forstår, hvad der foregår.
  4. Vær ikke bange for at sige, hvis der er noget, der går dig på. Overvej om I kunne lave noget sammen, der ville give en god oplevelse for begge parter. Italesæt rutiner så den studerende har nogle faste holdepunkter i hverdagen.
  5. Hjælp den studerende med at sætte realistiske mål for semesteret og ros den studerende, når de opnås.
  6. Spørg den studerende om hvilke aktiviteter, der tilbydes gennem DIS.
  7. Spørg hvem den studerende kan dele sine følelser med, både derhjemme og i Danmark.
  8. Vær ikke bange for at bruge humor. Det kan være forløsende med et godt grin.

Hvis det ikke fungerer mellem dig og din roommate

Hvis der er for mange gnidninger mellem dig og den studerende, skal I henvende jer til os. Vi er din – og den studerendes – samarbejdspartner og vil gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe jer med at finde frem til en løsning. Oftest bunder problemet i, at man har talt forbi hinanden og ikke fået afstemt forventningerne tidligt i forløbet.

Vi anbefaler, at I først forsøger at løse en uoverensstemmelse sammen, inden I kontakter DIS. Vi har respekt for jeres relation, og derfor vil en repræsentant fra vores Værtsteam almindeligvis fungere som rådgiver og hjælpe med kommunikationen på sidelinjen, hvis der er behov for dette. Det kan betyde, at vi er i dialog med én part uden at inddrage den anden, da det skal være muligt at have en fortrolig dialog med dig – eller din studerende – hvis der er behov for dette.

Oftest kan vi tale os frem til en løsning, men det sker, at vi må tage konsekvensen og finde en anden bolig til den studerende.

Husk at du altid er velkommen til at kontakte vores Værtsteam under din roommates ophold hos dig.