Covid-19 updatering

Opdatering fra DIS vedrørende COVID-19

Forårssemestret forsætter via onlineundervisning.

DIS i Danmark

På grund af udbruddet af coronavirus har DIS indstillet al undervisning på DIS København i forårssemestret 2020. Det betyder, at de studerende er rejst hjem, og at resten af semestrets forelæsninger vil foregå som fjernundervisning.

Vi er naturligvis kede af at måtte afbryde semestret, men vi tager sagen meget alvorligt og for DIS går helbred selvfølgelig forud for alt andet. I løbet af den seneste uge har vi fokuseret på at hjælpe vores studerende med at forberede deres hjemrejse, samt forberede onlineundervisning for de resterende to måneder af forårssemestret.

Stort tak til alle jer værtsfamilier, som har åbnet jeres hjem for de studerende og givet dem dejlige minder at tage med hjem fra deres tid i Danmark. Også tak for jeres store fleksibilitet og den ekstra støtte I har givet de studerende i løbet af den sidste tid, hvor de pludselig skulle lægge deres planer om.

Informationsaften onsdag d. 25. marts aflyses. Nærmere information om ny dato for informationsaften følger.

På DIS fortsætter vi planlægningen af efterårssemestret 2020, og glæder os meget til at byde efterårets studerende velkommen til København.

De bedste hilsner fra DIS

Tilbage til alle nyheder