DIS Mindehøjtidelighed til ære for to omkomne studerende

Tirsdag den 9. maj 2017 samledes hele DIS for i fællesskab at mindes de to DIS-studerende, som omkom under weekendens tragiske ulykke i Københavns Havn.

DIS i Danmark

Mindehøjtideligheden fandt sted på Københavns Rådhus, hvor over 600 personer deltog.

Frank Jensen, Overborgmester i København, bød velkommen til de to afdødes familier, repræsentanter fra deres hjemmeuniversiteter i USA, DIS-studerende, undervisere, medarbejdere samt andre med tilhørsforhold til DIS.

Administrerende direktør i DIS, Malene Torp, åbnede ceremonien ved at afholde et minuts stilhed og fortalte herefter om det varige indtryk, som de to studerende har efterladt hos deres undervisere og medstuderende i DIS. Malene udtrykte sin dybeste sympati for de efterladte familier og sagde:

“I hope this gathering can bring you at least a little comfort in this impossible situation. Please know that the entire DIS community deeply cares and grieves with you. We are greatly saddened by your loss.

Two promising lives ended much too soon. Both students embraced their semester abroad with such energy and curiosity.”

Familiemedlemmer samt repræsentanter fra de to hjemmeuniversiteter delte herefter personlige anekdoter og minder om de to studerende. Ceremonien blev indledt og afsluttet med musik spillet af medlemmer af DR SymfoniOrkester.

Alle, som deltog i mindehøjtideligheden, blev slutteligt indbudt til at bidrage til en erindringsbog, som efterfølgende blev givet til de efterladte familier.

DIS takker alle, som har sendt deres kondolencer igennem denne svære tid.

Tilbage til alle nyheder