Career Connection-værtsfamilie

Career Connection-værtsfamilie

Career Connection er et særligt værtsfamiliekoncept, der imødekommer en voksende efterspørgsel fra både værtsfamilier og studerende.

Vil du have en ny ven i familien, styrke dit engelske og få indblik i amerikansk arbejdsliv og kultur? Vil du også gerne gøre en forskel for et ungt menneske, som er klar til at tage de første skridt på sin karrierevej og er nysgerrig på dansk arbejdsliv?  

Career Connection er et særligt værtsfamiliekoncept, der imødekommer en voksende efterspørgsel fra både værtsfamilier og studerende.  

Som Career Connection-værtsfamilie bliver du matchet med en studerende efter interesser og ønsker – men også, så vidt muligt, efter profession. Du vil få en studerende boende som har fokus på sin fremtidige karriere og gerne vil opnå større indsigt i det danske arbejdsmarked, blandt andet ved at suge til sig af dine erfaringer og din viden.  

Da programmet indebærer et fokus på mentorskab og professionel kulturudveksling frem for familieliv, er der til gengæld lidt mere fleksible rammer for værtskabet. I modsætning til vores ”almindelige” værtsfamilieprogram, forventes den studerende for eksempel selv at købe ind og lave mad til sig selv det meste af tiden – og får et tilskud til indkøb af samme grund.  

Hvorfor blive Career Connection-værtsfamilie hos DIS? 

 • Mulighed for at udvide dit internationale netværk og styrke dit engelske 
 • Udvid dit danske netværk ved at indgå i et fagligt fællesskab sammen med andre Career Connection-værtsfamilier 
 • Få nye perspektiver på dit arbejde og din arbejdsplads, og få indblik i den arbejdskultur den studerende kender til, via reflekterende samtaler. 
 • Få oplevelsen af at have en studerende boende, uden at skulle lave mad til dem hver dag 
 • Lad dine erfaringer komme en ambitiøs og målrettet ung studerende fra et amerikansk universitet til gode 
 • Deltag i faglige arrangementer på DIS 

Hvad forventes der af Career Connection-værtsfamilier? 

En Career Connection-værtsfamilie kan se ud på mange forskellige måder og bestå af én eller flere personer. Vi efterstræber en bred mangfoldighed hos vores værtsfamilier svarende til de studerendes mange forskellige baggrunde, interesser og fagområder. Derfor er din baggrund og familiestatus underordnet. 

Der er heller ikke særlige krav til din karriere eller dit fagområde – bare du har lyst til at lære fra dig samt dele dine erfaringer og (hvor relevant) dit netværk. I sidste ende er det din gæstfrihed og dit ønske om en konstruktiv kulturudveksling, der betyder mest.  

Selvom det forventes af den studerende, at de køber ind og sørger for sig selv, forventer vi, at I har tid og lyst til at spise sammen en gang om ugen, samt regelmæssigt sætte tid af til samtaler hvor I udveksler erfaringer ift. forskellige aspekter af dansk vs. amerikansk/internationalt arbejdsliv.
Har I lyst til at koordinere fælles måltider mere end en gang om ugen står dette frit for – bare der er enighed og fælles forventningsafstemning! 

Vi ønsker også at se værtsfamilien til programmets sociale arrangementer, særligt i starten og slutningen af semestret. Der vil undervejs også tilbydes en eller flere faglige/lærerige arrangementer målrettet enten værter eller både studerende og værter.  

Forudsætninger for at blive Career Connection-værtsfamilie 

Ønsker du at blive Career Connection-værtsfamilie hos DIS, skal du sikre dig, at du/I kan imødekomme følgende: 

 • Der må maksimalt være 50 minutters samlet transporttid fra bopælen og ind til DIS i København (med offentlig transport). 
 • Mindst én i husstanden kan tale engelsk og mindst én i husstanden kan tale dansk. 
 • Du har tid og lyst til at være en form for mentor for den studerende, hvor du løbende deler dine erfaringer og oplevelser fra dit arbejdsliv. 
 • Én fra husstanden skal have mulighed for at tage den studerende med på arbejde eller et arrangement af lignende professionel karakter.   
 • Du har lyst til at åbne dit netværk for den studerende, hvor relevant.  
 • Den studerende får sit eget, møblerede værelse under sit ophold. Er man værtsfamilie for 2 DIS-studerende kan de dele ét større værelse, så længe der er to senge og nok opbevaringsplads. 
 • Husstandens fællesrum skal være røgfrie. 

Rejser du væk i mere end 7 sammenhængende dage i løbet af et semester (uden den studerende), bedes du oplyse det til os, så vi sammen kan finde en løsning for den studerende, mens du er væk. 

Såfremt der bor andre personer på adressen, ud over familien og den studerende, skal det oplyses til os. 

Hvad kan jeg forvente af den studerende? 

Når de studerende ansøger om at læse på DIS skal de samtidig vælge, hvordan de ønsker at bo under deres ophold i Danmark.
De kan vælge at bo a) sammen med andre studerende fra DIS, b) sammen med en blanding af lokale og DIS-studerende på et kollegie, c) i et ”homestay”, altså hos en værtsfamilie, hvor de indgår som del af familien – eller d) hos en Career Connection-vært.  

De studerende, som vælger at bo i en Career Connection-værtsfamilie kan være så forskellige som mennesker kan være – men generelt er der et ønske om:  

 • indsigt i dansk hverdag 
 • forståelse for det danske arbejdsmarked 
 • at stille skarpt på deres fremtidsmuligheder 

Studerende i Career Connection-programmet sætter typisk pris på at have en tryg base hos en lokal familie. Til gengæld ønsker de ofte mere uafhængighed end det ville være muligt i en traditionel værtsfamilie med faste fællesmåltider hver dag – da de også gerne vil tilbringe en del tid udenfor hjemmet på sociale og faglige aktiviteter. Dette betyder, at man (måske) vil have mindre tid sammen, men at den tid man så tilbringer sammen er mere koncentreret.   

Hvornår kommer de studerende? 

Et studieophold – og et værtskab – varer fire måneder. De studerende ankommer enten i januar eller i august, alt efter om de skal være her til forårs- eller efterårssemesteret. 

Praktisk

I en Career Connection-værtsfamilie skal den studerende være indstillet på at tage del i hverdagen på lige fod med familiens øvrige medlemmer, og det forventes, at den studerende følger jeres ”husregler”. Hvis du vil læse mere om, hvad vi forventer af de studerende kan du læse vores Student Code of Responsibility. 

DIS dækker dine ekstraudgifter ved at have en studerende boende samt giver de studerende et bidrag til at købe deres egen mad. Læs mere om økonomi og forsikring herunder. 

Økonomi og forsikring 

DIS yder et tilskud til de ekstraudgifter, der følger med, når man har en ekstra person i husstanden i forbindelse med eksempelvis vand, el og varme. Derfor giver DIS et månedligt tilskud på kr. 3.100 til vores Career Connection-værtsfamilier. Beløbet er skattefrit, da tilskuddet ikke skal ses som betaling af husleje. Selvom de studerende rejser en del i løbet af et semester, udbetaler DIS fuld værtsgodtgørelse igennem de fire måneder, som opholdet varer. 

Værtsgodtgørelsen bliver overført til værtsfamilier senest den 15. i hver måned og er forudbetalt. Dette betyder, at du eksempelvis i et forårssemester vil få udbetalt godtgørelse første gang medio januar. 

Indtil den studerende er registreret i Folkeregisteret og har modtaget et CPR-nummer, er alle studerende dækket af en rejse-/sygeforsikring, som DIS tegner til dem. Efter modtagelse af deres CPR-nummer er de dækket af den danske sygesikring. 

DIS tegner en ansvarsforsikring for alle studerende. Den dækker i tilfælde af ulykker og skader hos deres værtsfamilie. I tilfælde af skader i hjemmet, forvoldt af den studerende, skal dette meldes til eget forsikringsselskab (ifølge dansk lovgivning). Dækker din forsikring ikke, kan forsikringssagen køres ved DIS’ forsikring. Er skaden erstatningsberettiget, dækkes denne af DIS’ forsikring, der dog ikke dækker skader for under 300 kr. I tilfælde af, at ens eget forsikringsselskab dækker skaden, dog med krav om selvrisiko, dækkes denne selvrisiko af DIS’ forsikringsselskab.