Career Connection-værtsfamilie

Career Connection-værtsfamilie

Career Connection er et særligt værtsfamiliekoncept, der imødekommer en voksende efterspørgsel fra både værtsfamilier og studerende

Vil du gerne gøre en forskel for et internationalt talent, der er nysgerrig efter finde sin egen karrierevej og har interesse for dansk arbejdsliv? Vil du have en ny ven i familien, styrke dit engelske og få indblik i amerikansk arbejdsliv og kultur?

Career Connection tilfører en mere professionel karrieredimension til værtsfamilierollen, hvor du på baggrund af din profession og dine interesser matches med en studerende, som har fokus på sin fremtidige karriere. Omvendt er Career Connection-værtskabet opbygget omkring større frihed i hjemmet, hvor den studerende eksempelvis selv har budget til mad.

En Career Connection-værtsfamilie kan se ud på mange forskellige måder og bestå af én eller flere personer.

Hvorfor blive Career Connection-værtsfamilie hos DIS?

 • Bliv mentor for en ambitiøs og selvstændig ung studerende fra et amerikansk universitet
 • Udvid dit internationale netværk
 • Få nye perspektiver på dit arbejde og din arbejdsplads
 • Hav interessante samtaler om amerikansk arbejdsliv og kultur
 • Lær om amerikansk arbejdskultur og traditioner på en ny måde
 • Få oplevelsen af at have en studerende boende, men uden at skulle lave mad til dem hver dag
 • Styrk dit engelske

Nye udviklende perspektiver

Career Connection-programmet er en enestående mulighed for at få nye og spændende internationale perspektiver på dig selv og din hverdag. Alle studerende, der søger om at bo i et Career Connection-hjem, er interesserede i at lære om dansk erhvervsliv gennem dine øjne og suge til sig af dine erfaringer og viden. Samtidig er de studerende meget selvstændige, og du skal derfor ikke, på samme måde som hvis du er værtsfamilie, lave mad og sørge for den studerende.

DIS dækker dine ekstraudgifter ved at have en studerende boende samt giver de studerende et bidrag til at købe deres egen mad. Læs mere om dette under økonomi og forsikring længere ned på denne side.

Hvornår kommer de studerende?

Et studieophold varer fire måneder, og det er også i den periode, at man som Career Connection-værtsfamilie har en studerende boende. De studerende ankommer enten i januar eller i august, alt efter om de skal være her i et forårs- eller et efterårssemester.

Hvad forventes der af Career Connection-værtsfamilier?

Alle familier og personer har mulighed for at blive Career Connection-værtsfamilie hos DIS. Din baggrund og familiestatus er underordnet, så længe du har tid og lyst til at vise en ung, motiveret studerende relevante professionelle aspekter af Danmark, tage ham/hende med på din arbejdsplads en enkelt dag og, hvor relevant, er åben for at bringe dit netværk i spil på en meningsfuld måde.

Der er ikke særlige krav til din karriere eller dit fagområde, hvis bare du har lyst til at lære fra dig og fungere som en form for mentor for den studerende, der bor hos dig. I sidste ende er det din gæstfrihed, der betyder mest og særligt interesse for at lære en collegestuderende at kende.

Vi matcher alle Career Connection-værtsfamilier og studerende ud fra fælles interesser, personligheder og arbejdsfelt, og vi efterstræber derfor en bred mangfoldighed hos vores værtsfamilier svarende til de studerendes mange forskellige interesser og fagområder.

De studerende skal tage del i hverdagen på lige fod med alle andre i husstanden og får desuden et tilskud fra DIS til at købe deres egne måltider. Det forventes derfor ikke, at du/I tilbereder tre måltider om dagen til den studerende, kun hvis I har tid og lyst til at spise sammen en gang imellem.

Forudsætninger for at blive Career Connection-værtsfamilie

Ønsker du at blive Career Connection-værtsfamilie hos DIS, skal du sikre dig, at du/I kan imødekomme følgende:

 • Der må maksimalt være 30 minutters samlet transporttid fra bopælen og ind til DIS i København (med offentlig transport).
 • En i husstanden skal tage den studerende med på arbejde mindst én dag i løbet af et semester, hvor de kan se, hvordan din arbejdsplads fungerer. Du modtager en guide fra DIS med forslag til, hvordan et godt program for dagen kan se ud.
 • Du har tid og lyst til at være en form for mentor for den studerende, hvor du løbende deler dine erfaringer og oplevelser i dit arbejdsliv.
 • Du har lyst til at åbne dit netværk for den studerende, hvor relevant.
 • Mindst én i husstanden kan tale engelsk og mindst én i hustanden kan tale dansk.
 • Den studerende får sit eget, møblerede værelse under sit ophold. Er man værtsfamilie for 2 DIS-studerende kan de dele ét værelse, så længe der er to senge og nok opbevaringsplads.
 • Husstandens fællesrum skal være røgfrit.

Rejser du/I væk i mere end 7 sammenhængende dage i løbet af et semester (uden den studerende), bedes du/I oplyse det til os, så vi sammen kan finde en løsning for den studerende, imens I er væk.

Såfremt der bor andre personer på adressen, ud over familien og den studerende, skal det oplyses til os.

Hvad kan jeg forvente fra den studerende?

Når de studerende ansøger om at læse på DIS skal de samtidig vælge, hvordan de ønsker at bo under deres ophold i Danmark. De kan fx vælge at bo sammen med andre studerende fra DIS i en lejlighed eller at bo på et kollegieværelse.

De studerende, som vælger at bo i en Career Connection-værtsfamilie, ønsker sig typisk en mere unik oplevelse af Danmark, forståelse for det dansk arbejdsmarked og dansk kultur. De søger en anderledes oplevelse, end den de ville få på for eksempel et kollegium.

I en Career Connection-værtsfamilie skal den studerende være indstillet på at tage del i hverdagen på lige fod med familiens øvrige medlemmer, og det forventes, at den studerende følger jeres ”husregler”. På den måde vil du/I også opleve, at den studerende bliver en helt naturlig del af husholdningen. Hvis du/I vil læse mere om, hvad vi forventer af de studerende, imens de er her, kan du læse om vores Student Code of Responsibility.

Økonomi og forsikring

DIS yder et tilskud til de ekstraudgifter, der følger med, når man har en ekstra person i husstanden i forbindelse med eksempelvis vand, el og varme. Derfor giver DIS et månedligt tilskud på kr. 3.050 til vores Career Connection-værtsfamilier. Beløbet er skattefrit, da tilskuddet ikke skal ses som betaling af husleje. Selvom de studerende rejser en del i løbet af et semester, udbetaler DIS fuld værtsgodtgørelse igennem de fire måneder, som opholdet varer.

Derudover modtager de studerende et tilskud til køb af mad. Det forventes derfor ikke, at man som Career Connection-værtsfamilie køber og laver mad til de studerende. De studerende vil dog med sikkerhed synes, det er både sjovt og hyggeligt, hvis du/I har lyst til at byde dem på middag, eller hvis I sørger for at spise sammen en gang imellem.

Værtsgodtgørelsen bliver overført til værtsfamilier senest den 15. i hver måned og er forudbetalt. Dette betyder, at du eksempelvis i et forårssemester vil få udbetalt godtgørelse første gang medio januar og herefter medio februar, medio i marts, og sidste gang medio april.

Indtil den studerende er registreret i Folkeregisteret og har modtaget et CPR-nummer, er alle studerende dækket af en rejse-/sygeforsikring, som DIS tegner til dem. Efter modtagelse af deres CPR-nummer er de dækket af den danske sygesikring.

DIS tegner en ansvarsforsikring for alle studerende. Den dækker i tilfælde af ulykker og skader hos deres værtsfamilie. I tilfælde af skader i hjemmet, forvoldt af den studerende, skal dette meldes til eget forsikringsselskab (ifølge dansk lovgivning). Dækker din forsikring ikke, kan forsikringssagen køres ved DIS’ forsikring. Er skaden erstatningsberettiget, dækkes denne af DIS’ forsikring, der dog ikke dækker skader for under 300 kr. I tilfælde af, at ens eget forsikringsselskab dækker skaden, dog med krav om selvrisiko, dækkes denne selvrisiko af DIS’ forsikringsselskab.