Kontrakt og husleje på DIS Kollegierne

Lejekontrakten indgås mellem dig og DIS. Alle lejekontrakter har en varighed på op til 3 år.

Særligt for kontrakten mellem DIS og dig som lejer

Alle lejekontrakter gælder for en tidsbegrænset periode på op til 3 år.

Der er studietjek to gange årligt: en gang i februar og en gang i oktober. Dette sker for at sikre, at alle beboere er aktive studerende. Søger du optagelse, inden du ved, om du er kommet ind på din uddannelse, er kontrakten med DIS betinget af, at du bliver optaget og dermed bliver studieaktiv.

Depositum

Depositum for en kollegieplads er to måneders husleje, som betales ved indflytning.

Opsigelsesvarsel

I henhold til lejeloven, er opsigelsesperioden tre måneder fra udgangen af en måned gældende for både udlejer og lejer. Dvs. hvis ud opsiger dit værelse den 20. februar, vil lejemålet udløbe pr. 31. maj. Opsigelsesperioden på 3 måneder kan aldrig garanteres kortere, men DIS vil til enhver tid forsøge at imødekomme et ønske om en tidligere fraflytning. Lejer skal dog altid forvente at være økonomisk ansvarlig for lejemålet i hele opsigelsesperioden.

Opsig din plads på et DIS-kollegium

Fraflytning

Du skal som lejer fraflytte lejemålet mindst to uger før kontraktens ophørsdato, for at udlejer (DIS) kan lave eventuelle udbedringer. Lejeren betaler husleje for denne periode. Hvis din kontrakt eksempelvis udløber pr. 31. maj, skal lejemålet være fraflyttet senest den 15. maj. I tilfælde hvor lejer har ønsket en kortere opsigelsesperiode og dermed har ønsket en tidligere fraflytningsdato, skal lejemålet være fraflyttet senest denne dato.

Lejeren betaler for udbedringer af værelset (f.eks. maling af vægge, slibning af gulve, osv.). Beløbet fratrækkes depositummet, som blev indbetalt inden indflytningen. På fraflytningsdagen gennemføres et fraflytningssyn, hvor lejer samt udlejer (oftest Caretakeren) sammen gennemgår værelset og de udbedringer, der evt. skal foretages.

Efter endt uddannelsesforløb skal lejemålet opsiges og fraflyttes efter samme opsigelsesfrister, som nævnt ovenfor. DIS skal informeres senest med udgangen af den måned, hvori sidste eksamen afsluttes via den almindelige opsigelsesformular. Hvis du afbryder din uddannelse, er det samme gældende.

Regler for fremleje

Hvis du som lejer gerne vil fremleje dit værelse, skal du ansøge DIS om tilladelse. DIS er ikke forpligtet til at godkende en ansøgning om fremleje, men det er op til os at behandle de enkelte ansøgninger.

Der er samme krav til den person, som fremlejer værelset, som til alle andre beboere. Det vil sige, at en potentiel fremlejer skal opfylde alle krav såsom at være under uddannelse, have interesse i konceptet og vise engagement i at deltage aktivt i fællesskabet. Du må ikke tage mere i husleje, end du selv betaler i husleje.

En lejer kan søge om lov til at fremleje sit værelse ud fra følgende kriterier:

  • Lejeren skal have boet på DIS Kollegiet i 6 måneder før ansøgning om at fremleje sit værelse
  • Lejeren skal fremleje sit værelse til den samme person i hele perioden
  • Lejeren skal ikke forvente at få godkendt fremleje for perioder ud over 3-6 måneder
  • Lejeren skal ansøge senest 2 måneder før
  • Lejeren skal ikke forvente at få lov til at fremleje sit værelse mere end 1 gang

Proces og dokumentation

DIS vil herefter aftale et telefoninterview med den potentielle fremlejer med henblik på at godkende fremlejetageren.

Fremleje sker på dit eget ansvar, og hele dit kontraktmæssige forhold til DIS forbliver. Det vil altså sige, at DIS ikke laver en ny kontrakt med din fremlejer. Du er fortsat ansvarlig for at betale husleje til DIS, og din fremlejer betaler husleje til dig.

Som lejer hæfter du under fremlejen fortsat for eventuelle ødelæggelser af indbo og materialer, som din fremlejer måtte lave.

Fremlejetageren forventes at imødekomme de samme forventninger og bidrage til fællesskaberne på lige fod med de faste beboere.