Ansøg om kollegieværelse

Ansøg om optagelse

Ansøg om optagelse på DIS Kollegierne 

Det glæder os, at du har interesse for at bo på et af vores DIS-kollegier og ønsker at blive en del af et socialt fællesskab. 

For at komme i betragtning til et kollegieværelse, skal du:

 • Være studieaktiv i Danmark (eller have søgt ind på din kommende uddannelse)* 
 • Have mindst et år tilbage af din uddannelse 
 • Have gyldig opholdstilladelse i Danmark 

*Har du ikke søgt ind på din kommende uddannelse endnu, kan du benytte dette dokument som bilag til din ansøgning om et værelse på DIS Kollegierne: admittance to an educational institution

Ansøgningsproces 

Ansøgningsprocessen tager udgangspunkt i en skriftlig ansøgning samt en Interview Workshop. For at ansøge om optagelse på et af vores kollegier, skal du sende en officiel ansøgning og give udtryk for hvilket kollegium, du er interesseret i at blive en del af.  

Du må søge alle de kollegier, som du er interesseret i, så længe du reelt vil blive glad for at få tilbudt et værelse på et af dine ansøgte steder.  

Den skriftlige ansøgning 

Inden du går i gang med at udfylde din ansøgning til os, skal du have følgende klar: Et bevis for din uddannelsesaktivitet (optagelsesbrev i pdf-format, bevis af sendt ansøgning i pdf-format) eller en underskrevet tro- og love-erklæring og gerne et portrætfoto. 

Den skriftlige ansøgning består af nogle korte essays, som du kan vælge at skrive på enten dansk eller engelsk. De vil omhandle følgende emner: 

 • Konkrete eksempler på, hvordan du ønsker at bidrage til sammenholdet og det sociale liv i de små enheder (f.eks. lejligheder, etager, el.lign.) såvel som på kollegiet på et overordnet plan 
 • Dine internationale erfaringer 
 • Dine fritidsinteresser 
 • Erfaringer med at bo i et fællesskab 

Det er muligt at gemme ansøgningen undervejs. Da vi løbende gennemgår ansøgningerne, opfordrer vi dig til at sende ansøgningen, så snart den er klar. 

Når du har udfyldt hele ansøgningen, vil du modtage en e-mail fra os som kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning. 

Vi gør opmærksom på, at det kun er muligt at ansøge via. ansøgningsformularen. DIS tager derfor ikke imod ansøgninger via e-mail eller personlig henvendelse. 

Den personlige samtale 

Vi gennemgår alle ansøgninger løbende og inviterer kvalificerede ansøgere til en Interview Workshop.  

Vurdering af ansøgere 

I vurderingen af din ansøgning vil vi lægge vægt på følgende (i ikke-prioriteret rækkefølge): 

 • Din lyst og interesse i at skabe et fællesskab blandt kollegiets beboere  
 • Dine internationale oplevelser (såsom udveksling, arbejde eller længerevarende rejser i udlandet) 
 • Din erfaring med at leve i en form for bofællesskab (såsom efterskole, højskole eller kollektiv) 

Udvælgelsen baseres på kvaliteten af din skriftlige ansøgning samt interviewet og vil være afgørende for, om du bliver tilbudt en plads på et af vores kollegier. 

Svar på ansøgningerne  

Efter afholdte interviews vil alle deltagere få svar på deres ansøgning. Svaret kan være en af følgende muligheder: 

 • Størstedelen vil blive tilbudt en plads på vores “venteliste”. DIS har ikke en nummereret venteliste, men tilbyder værelser baseret på beboersammensætning. Vi kigger altså på den enkelte enhed (lejlighed/madklub) og kontakter den fra ventelisten, vi finder bedst til gruppen. Du vil have mulighed for at stå på ventelisten i op til 6 måneder, hvorefter DIS vil bede dig genansøge, hvis du stadig er interesseret. Du skal altså kun søge, hvis du er interesseret i at blive tilbudt et værelse inden for de næste 0-6 mdr. 
 • Et tilbud om værelse kan være med kort varsel, da vi ofte har beboere, der ønsker at fraflytte tidligere end de 3 måneders opsigelsesvarsel. I de tilfælde, hvor DIS åbner et nyt kollegium vil et større antal ansøgere få tilbudt et værelse end under normale omstændigheder. 
Ansøg her