Fraflytning af kollegieværelse

DIS Store Kongensgade Room

Hvad skal du være opmærksom på ved fraflytning af kollegieværelse?

Du skal som lejer fraflytte kollegieværelset mindst to uger før kontraktens ophørsdato, for at udlejer (DIS) kan lave eventuelle udbedringer. Lejeren betaler huslejen for denne periode.  

Hvis din kontrakt eksempelvis udløber pr. 31. maj, skal lejemålet være fraflyttet senest den 15. maj. I tilfælde, hvor lejer har ønsket en kortere opsigelsesperiode og dermed har ønsket en tidligere fraflytningsdato, skal lejemålet være fraflyttet senest denne dato. 

Lejeren betaler for udbedringer af værelset (f.eks. maling af vægge, slibning af gulve, osv.). Beløbet fratrækkes depositummet, som blev indbetalt inden indflytningen. På fraflytningsdagen gennemføres et fraflytningssyn, hvor lejer samt udlejer (oftest Caretakeren) sammen gennemgår værelset og de udbedringer, der evt. skal foretages. 

Fraflytning ved endt uddannelse 

Efter endt uddannelsesforløb skal lejemålet opsiges og fraflyttes efter samme opsigelsesfrister, som nævnt ovenfor. DIS skal senest informeres ved udgangen af den pågældende måned, hvori sidste eksamen afsluttes. Dette skal ske via. den opsigelsesformularen for kollegieværelser. Hvis du afbryder din uddannelse, er det samme gældende.