Forlængelse af kontrakt

DIS Kollegium forlængelse af kontrakt

Når/hvis du får tilbudt et værelse på et DIS-kollegium, vil du få tilbudt en treårig lejekontrakt. Du skal fraflytte 14 dage før dennes slutdato.

Hvis du gerne vil fortsætte med bo på kollegiet længere end de tre år, er der mulighed for at søge om en forlængelse af lejekontrakten. Du må følge proceduren for DIS Kollegium Kontraktforlængelse, som er beskrevet herunder. DIS godkender ikke per automatik alle ansøgninger om kontraktforlængelse, men kigger på hver sag for sig.

En kontraktforlængelse kan blive aftalt, hvis der er gensidig interesse for dette fra din og DIS’ side, og du er indforstået med de forventninger, der er til dig som beboer, hvis du forlænger lejemålet.

3-4 måneder før dit lejemål ophører, vil du automatisk få tilsendt en mail fra kollegiets administration med information omkring forlængelse af din lejekontrakt. I denne mail vil der være en formular, du skal udfylde og sende til kollegiumadministration@dis.dk senest 2 måneder før din slutdato. Når vi har modtaget formularen, vil du blive inviteret til et kort møde med kollegiets Community Advisor. Hvis du bor sammen med en, kan du godt søge på vegne af jer begge.

For at kunne forlænge sin kontrakt skal man først og fremmest opfylde de generelle krav til at bo på DIS Kollegierne. Dette er de samme som for nye ansøgere:

  • Du skal være mellem 18 og 27 år
  • Du skal være studieaktiv i Danmark (eller have ansøgt og forventer studiestart snarest) . Dog behøver du ikke at have et helt år tilbage af dine studier, når du ansøger om forlængelse, som det gælder for nye ansøgere
  • Du skal have en gyldig opholdstilladelse i Danmark

Når du søger om kontraktforlængelse, vil vi bede dig om at reflektere over aldersforskellen mellem dig og de yngre DIS-studerende, samt hvad du håber at få ud af den ekstra tid på kollegiet.

Som nævnt tidligere, vil alle ansøgninger om kontraktforlængelse blive håndteret individuelt. Både din skriftlige ansøgning, dit møde samt dit overordnede engagement i kollegie-fællesskabet vil blive taget i betragtning. Har du for eksempel fået et ’påbud’, vil din ansøgning om forlængelse ikke blive taget i betragtning.

Hvis du ikke søger om kontraktforlængelse, vil vi begynde at finde en ny beboer til dit værelse, når vi kan se at der er mindre end 2 måneder til slutdatoen for din kontrakt.