Regler for fremleje af kollegieværelse

DIS Kollegier Fællesskab

Hvis du som lejer ønsker at fremleje dit kollegieværelse, skal du ansøge om tilladelse hos DIS

DIS er ikke forpligtet til at godkende en ansøgning om fremleje, men det er op til os at behandle de enkelte ansøgninger. 

Der er samme krav til den person, som fremlejer værelset, som til alle andre beboere. Det vil sige, at en potentiel fremlejer skal opfylde alle krav såsom at være under uddannelse, have interesse i konceptet og vise engagement i at deltage aktivt i fællesskabet. Du må ikke opkræve mere i husleje, end du selv betaler i husleje. 

En lejer kan søge om tilladelse til at fremleje sit værelse ud fra følgende kriterier: 

  • Lejeren skal have boet på DIS kollegiet i 6 måneder før ansøgning om at fremleje sit værelse 
  • Lejeren skal fremleje sit værelse til den samme person i hele perioden 
  • Lejeren skal ikke forvente at få godkendt fremleje for perioder ud over 3-6 måneder 
  • Lejeren skal ansøge senest 2 måneder før 
  • Lejeren skal ikke forvente at få lov til at fremleje sit værelse mere end en gang 

Proces og dokumentation 

Opmærksomhed i forbindelse med fremleje 

Fremleje sker på dit eget ansvar, og hele dit kontraktmæssige forhold til DIS forbliver. Det vil sige, at DIS ikke laver en ny kontrakt med din fremlejer, men at du fortsat vil være ansvarlig for at betale husleje til DIS, og din fremlejer betaler husleje til dig. 

Som lejer hæfter du under fremlejen fortsat for eventuelle ødelæggelser af indbo og materialer, som din fremlejer måtte lave. 

Fremlejetageren forventes at imødekomme de samme forventninger og bidrage til fællesskaberne på lige fod med de faste beboere.