Kollegiekontrakt og husleje

DIS Kollegier Kollegiekontrakt

Kontrakt mellem DIS Kollegierne og dig som lejer 

Når du fåtilbudt bolig, skal der indgås en lejekontrakt mellem dig og DIS. Lejekontrakten fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, du som lejer har, samt lejens størrelse, husleje og krav til boligens stand ved ind– og udflytning.  

Alle lejekontrakter gælder for en tidsbegrænset periode på op til tre år. 

Der er studietjek to gange årligt: en gang i februar og en gang i oktober. Dette sker for at sikre, at alle beboere er aktive studerende.  

Søger du optagelse, inden du ved, om du er kommet ind på din uddannelse, er kontrakten med DIS betinget af, at du bliver optaget og dermed bliver studieaktiv. 

Depositum 

Depositum for en kollegieplads er to måneders husleje, som betales ved indflytning.

Husleje 

Huslejen er baseret på en brutto kvadratmeterpris per bygningEt bruttoareal medregner de eventuelle fællesarealer der er; fx gange, fællesrum, vaskeri mv. som lejeren har adgang til i ejendommen. 

Ydelserne (el, vand, internet osv.) som er inkluderet i lejen varierer imellem kollegierne. Se specifikationer for husleje på de enkelte kollegiers side.