Studielegat til danske studerende

Studieophold for danske studerende i USA, DIS i Danmark

Alle voksne børn af danske værtsfamilier og besøgsfamilier kan ansøge om en studieplads på University of Colorado – Boulder, som betales af DIS.

DIS har fået en studieplads til en dansk bachelorstuderende på University of Colorado – Boulder! Dette er en enestående mulighed for at opleve amerikanske kultur på nært hold i et semester.

University of Colorado – Boulder er et af de mest eftertragtede universiteter i USA. Det ligger i flotte omgivelser – the Rocky Mountains – og kan prale af 12 Nobelprisvindere og 20 astronauter.

Du kan læse mere om University of Colorado her: colorado.edu

Er du interesseret, skal du være opmærksom på, om dit danske universitet giver merit for de fag, du vælger. Bemærk at DIS kan ikke rådgive dig om valg af fag, meritoverførsel eller ECTS-point. Derfor er det en god idé at rådføre sig med sin studievejleder tidligt i processen.

Du kan læse mere om, hvilke fag University of Colorado – Boulder udbyder her: colorado.edu/academicsBemærk: Man må ikke læse musik, jura, business, ingeniørfag eller matematik, som er forbeholdt amerikanske studerende.

Andre overvejelser

DIS betaler selve undervisningsafgiften, kaldet tuition, men du skal selv finansiere alle andre udgifter. Vær derfor opmærksom på den række af praktiske forhold, du skal overveje i forbindelse med udvekslingsopholdet.

DIS er formelt set kun bindeled imellem dig og University of Colorado (UC Boulder). Tænk derfor over:

  • Hvor vil du bo? Hvis DIS tildeler dig en plads på UC Boulder, skal du udarbejde en officiel ansøgning til universitetet. Efter optagelsen, er det muligt at ansøge om at komme til at bo på universitetets boliger ”on campus” eller arrangere sin egen bolig.
  • Hvordan vil du dække fly, bolig, bøger, mad, osv.? Efter tildeling af en studieplads, kan du med fordel søge legater. Spørg evt. dit eget universitet om råd.
  • Husk at du kun kan få din SU med, hvis du får merit for de fag, du læser på UC Boulder.

Ansøgningskrav

Inden du sender din ansøgning til DIS, skal du tjekke, at du opfylder ansøgningskravene:

  • Din familie skal inden for det seneste år have været en del af vores DIS værtsprogram eller besøgsprogram.
  • Du skal være indskrevet som aktiv studerende på en bacheloruddannelse ved et universitet i Danmark.
  • Du skal tage en TOEFL-test i så fald, at du får tildelt en studieplads. Testen beviser, at dit sprogniveau et højt nok til at læse i USA. TOEFL-testen er den mest udbredte engelsktest, som næsten all studerende, som ønsker at tage på udveksling, skal tage.

Bemærk: Som en del af udvekslingsaftalen, skal du efter endt studieophold, skrive et essay på minimum 1000 ord samt vedlægge ti billeder, som sendes til DIS. Essayet skal indeholde refleksioner over opholdet, oplevelser og erfaringer. Har du mulighed for at producere en lille video, vil det være et plus.

Skriftlig ansøgning

Send en motiveret ansøgning til DIS på maksimalt 500 ord. Ansøgning skal indeholde følgende:

  • En redegørelse for, hvorfor netop du bør få en plads på University of Colorado – Boulder, og hvordan et ophold vil bidrage til din uddannelse.
  • En kort beskrivelse af din relation til DIS. Oplys evt. navn og adresse på din familie, hvis det er relevant for ansøgningen.
  • Karakteroversigt fra din nuværende uddannelse.

Deadline og svar

Får du tildelt en plads, skal du efterfølgende skrive en officiel ansøgning til University of Colorado – Boulder. DIS vil vejlede dig i processen.

Ansøgningsfrist om en studieplads er den 1. december 2019.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte Jesper Hansen på jeh@dis.dk.

Ansøgninger skal sendes til Jesper på jeh@dis.dk. Senest en måned efter ansøgningsfristen, modtager du svar på, om du er blevet tildelt en plads.