Fællesskab og engagement på DIS Kollegierne

DIS Kollegierne: Mønten Kollegium

Socialt engagement og samværd er en essentiel del af kollegielivet på DIS-kollegierne. Alle beboere forventes at bidrage til fællesskabet og et godt socialt miljø. Alle kollegierne har de ideelle rammer for fællesaktiviter.

Du er en del af et fællesskab

På DIS Kollegierne vil du indgå i fællesskaber på 5-10 studerende, som du deler din hverdag med.

Det betyder, at du skal være indstillet på at:

 • Have interesse i at dele din hverdag med andre studerende
 • Bidrage aktivt til udvikling af det sociale liv på kollegiet – både i hverdagen og i forbindelse med større arrangementer
 • Deltage i DIS-studerendes ankomst-weekender (Arrival) samt andre sociale arrangementer i løbet af året. Det næste år har vi Arrival følgende dage: Den 11.-12. januar 2020,

Særligt for Mønten Kollegium og Tåsinge Kollegium skal du være indstillet på at:

 • Indgå i en madklub sammensat af DIS og i den forbindelse være villig til at invitere en mindre gruppe studerende indenfor i din lejlighed

Særligt for Langebro Kollegium og Nimbus Kollegium skal du være indstillet på at:

 • Indgå i socialt samvær med de øvrige beboere i lejligheden eller på etagen
 • Dele bad/toilet og køkkenfaciliteter
 • Have fællesansvar for rengøring

Alle har et ansvar

DIS forventer også af sine beboere, at der tages ejerskab for det sociale liv på kollegiet. Dette kan gøres på mange måder, for eksempel ved at:

 • Være medlem af Kollegianerforeningen
 • Drive interessebaserede klubber (f.eks. løb, fodbold, basket, maling, musik, drama, osv.)
 • Arrangere enkeltstående event (f.eks. ture til Kronborg, håndboldkamp, debataftener, osv.)
 • Tværkollegiale aktiviteter (f.eks. fodboldturnering mellem DIS Kollegierne, fælles skitur, osv.)
 • Og mange, mange flere ting – alt afhængig af egne interesser

Kollegianerforeningerne

Hvert af de fire DIS-kollegier har en Kollegianerforening, som har ansvaret for det sociale liv på kollegiet. Bestyrelsen vælges af og blandt kollegiets beboere. DIS udbetaler et sponsorat til Kollegianerforeningen til økonomisk støtte til sociale initiativer på kollegiet.

Kollegium Community Advisor

DIS Kollegierne har en Kollegium Community Advisor tilknyttet, som kan vejlede og sparre i forbindelse med f.eks. sociale initiativer på kollegierne. Desuden vil han eller hun kunne stå til rådighed med sparring i forbindelse med de udfordringer, der kan opstå ved at bo tæt sammen med andre.