Kontrakt og husleje for boliger

Kontrakt og husleje for boliger

Lejekontrakt mellem dig og DIS

Når du får tilbudt en bolig, skal der indgås en lejekontrakt mellem dig og DIS. Lejekontrakten fastsætter nogle af de rettigheder og pligter, du som lejer har, herunder lejens størrelse, husleje og krav til boligens stand ved ind– og udflytning.  

Kontrakt  

Alle lejekontrakter gælder for en tidsbegrænset periode mellem juni 2020 og marts 2021, efter aftale mellem DIS og den enkelte lejer. Det vil også være muligt at leje værelser og boliger for en kortere lejeperiode. Den enkelte lejeperiode aftales på individuel basis. Venligst blot noterer din ønskede periode i ansøgningsformen.

Husleje 

Alle huslejer er baseret på den brutto m2 pris per bygning. Et bruttoareal medregner de eventuelle fællesarealer der er; fx gange, fællesrum, vaskeri mv. som lejeren har adgang til i ejendommen. 

Ydelserne (el, vand, internet, osv.) som er inkluderet i lejen varierer imellem boligerne. Se husleje specifikationer for de enkelte boliger på deres seperate sider. 

Depositum 

Depositum for et værelse eller lejlighed er to måneders husleje, som betales ved indflytning. For lejeperioder på under én månedsvarer depositumsbeløbet til den samlet leje for perioden.  

Fremleje 

Det er ikke muligt at fremleje et værelse som er korttidsudlejet (dvs. kortere end 3 år på et af vores kollegier).