Opsigelse af lejebolig

Opsigelsesformular

Ved opsigelse af lejebolig, skal du være opmærksom på, at du som lejer betaler for udbedringer af værelset (f.eks. maling af vægge, ødelagte møbler, osv.). Beløbet fratrækkes depositummet, som blev indbetalt inden indflytningen. På fraflytningsdagen gennemføres et fraflytningssyn, hvor lejer samt udlejer sammen gennemgår værelset og de udbedringer, der evt. skal foretages.

  • Eksempel fra Tåsinge: 401
  • Nummeret findes på side 1 i øverste højre hjørne af din lejekontrakt.
    Eksempel: 401-304-2
  • Hvornår ønsker du din opsigelse skal være gældende fra? Der er en opsigelsesfrist på 1 måned, hvorfor din opsigelse skal falde ved udgangen af en måned. Dvs. tidligst mulige opsigelsesdato er 1 måned fra udgangen af denne måned. DIS vil i det omfang det er muligt, forsøge at imødekomme et evt. ønske om en tidligere opsigelsesdato. Angiv dit ønske i feltet Fraflytningsdato nedenfor. Bemærk, at du skal være fraflyttet værelset 14 dage før lejemålets ophør.
  • Hvornår ønsker du at fraflytte værelset? Bemærk at datoen er bindende og vil være sidste dag for ophold på værelset.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.